Kalkulačka měn pro zahraniční platbu

Účel obrazovky

Tato obrazovka slouží pouze pro informativní přepočet mezi měnou zahraniční platby a měnou vybraného účtu, neboť pro přepočet mezi měnami bude použit kurz, platný v okamžiku uskutečnění přenosu platby do účetního systému Komerční banky.
Funkce též umožňuje přenést zadanou částku do formuláře Zahraniční platby.

Popis obrazovky

Prvek Popis
Částka platby Vstupní pole pro zadání výše hrazené částky v měně vybrané pomocí rolety Měna platby.
Měna platby Měna, ve které bude částka platby hrazena.
Částka v měně účtu Po stisknutí tlačítka Přepočítat se zde objeví přepočtená částka v měně účtu, na jehož vrub bude platba uhrazena.
Měna účtu Měna účtu, na jehož vrub bude platba uhrazena. Tento účet se vybírá pomocí rolety v horním rámu okna.
tlačítko Přepočítat Po zadání částky platby a výběru měny je třeba pro zobrazení částky v měně účtu stisknout toto tlačítko.
tlačítko Použít v příkazu k úhradě Uzavře okno kalkulačky a přenese částku a měnu platby do formuláře Zahraniční platby.

Postup práce s oknem

Postup pro informativní přepočet mezi částkami v měně platby a v měně účtu:

  1. Pomocí rolety v horním rámu okna vyberte běžný účet, na jehož vrub se provede zahraniční platba.
  2. V okně Zahraniční platba klikněte na tlačítko Kalkulačka měn.
  3. Do pole Částka platby zadejte částku, kterou chcete převádět.
  4. Pomocí rolety Měna platby vyberte měnu, ve které chcete převod uskutečnit.
  5. Klikněte na tlačítko Přepočítat.

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky k danému oknu

Jak to, že nevidím v roletě v horním rámu okna všechny své účty?

V roletě v horním rámu okna jsou zobrazovány jen účty, jichž je uživatel majitelem a zároveň zařadil tyto účty do obsluhy přes Internet ve smlouvě o službě MojeBanka Business, nebo k jejichž obsluze byl zmocněn jinou osobou ve smlouvě o službě MojeBanka Business. Tzn., že účty, které nevidíte, jste si pravděpodobně označil(-a) ve smlouvě tak, aby nebyly obsluhovány prostřednictvím služby MojeBanka Business. Do služby nejsou rovněž zařazeny účty, které mají bankou zakázaný buď aktivní nebo pasivní přístup.

Mohu se na přepočet zcela spolehnout?

Kalkulačka slouží pouze k informativnímu přepočtu. Pro přepočet mezi měnami bude použit kurz platný v okamžiku uskutečnění přenosu platby do účetního systému Komerční banky.

MojeBanka Business