Trvalý příkaz k úhradě v CZK

Účel obrazovky

Trvalý příkaz k úhradě se používá pro opakující se platby pevně stanovených částek v pevném termínu z běžného účtu plátce na stále stejný účet příjemce. V KB může být účet příjemce běžný nebo spořicí, za jistých podmínek i účet termínovaný. Z účtu v CZK lze převádět částku v CZK i do jiné banky v ČR.

Uživatel má možnost si založit maximálně 250 trvalých příkazů k jednomu účtu.

Nejbližší datum zahájení trvalého příkazu může být D+2 (D je obchodní den, ve kterém je trvalý příkaz autorizován), maximálně může být datum zahájení zadáno 364 dny dopředu.

Trvalý příkaz s jednodenní frekvencí je prováděn pouze v obchodní dny banky. V případě, že banka provádí účtování v neobchodní dny, pak je trvalý příkaz proveden i v tento neobchodní den.

Trvalý příkaz zadávaný ve prospěch termínovaného účtu musí mít stejnou frekvenci jako termínovananý účet.

V případě nastavené vícenásobné/víceúrovňové autorizace platí pro zřízení či změnu trvalého příkazu:

 • Majitel účtu – fyzická osoba občan autorizuje vždy sám.
 • Majitel účtu – fyzická osoba podnikatel autorizuje vždy sám.
 • Statutární zástupci a zmocněné osoby autorizují vždy dle pravidel vícenásobné/víceúrovňové autorizace bez ohledu na jejich limity k účtu.
 • Rušení trvalého příkazu nevstupuje do vícenásobné/víceúrovňové autorizace - zrušit trvalý příkaz může každý uživatel bez ohledu na práva nastavená v rámci vícenásobné/víceúrovňové autorizace.

  Popisy některých pojmů (např. Hlavička, Oznámení, variabilní a jiné symboly apod.) najdete ve slovníčku pojmů, nebo ve FAQ.

  Popis obrazovky

  Prvek Popis
  Číslo účtu Číslo běžného účtu plátce vybrané pomocí rolety v horním rámu okna. Na vrub tohoto účtu bude trvalý příkaz prováděn. Pro trvalý příkaz k úhradě v CZK je možno vybrat pouze běžný účet vedený v CZK (česká koruna). Povinný údaj.
  Ze šablony Výběrový seznam šablon příkazů v CZK. Po zvolení názvu šablony se její údaje doplní do trvalého příkazu k úhradě v CZK. Seznam šablon (včetně možnosti zadání nových) je k dispozici v obrazovce Šablony příkazů.
  Datum první platby Datum, kdy bude provedena první platba trvalého příkazu. Datum první platby musí být minimálně třetí den od aktuálního (včetně). Toto datum je také automaticky přednastaveno systémem. Povinný údaj.
  Pozn.: Pokud je účtem příjemce účet termínovaný, datum zahájení trvalého příkazu musí odpovídat datu splatnosti termínovaného účtu, tzn., že to je den, kdy je termínovaný účet splatný (otevřený).
  Datum lze vybrat pomocí připojeného kalendáře.
  Datum ukončení Datum, do kterého má být trvalý příkaz v platnosti (včetně). Ukončený příkaz se zobrazuje po 31 dnů od data ukončení v přehledu Historie změn TP. Nepovinný údaj.
  Datum lze vybrat pomocí připojeného kalendáře.
  Frekvence platby Roleta pro výběr požadované frekvence. Povinný údaj.
  tlačítko Zakázané KS Zobrazí okno se zakázanými konstantními symboly.
  Popis platby Popis platby se zobrazí na výpisu plátce a na výpisu příjemce, pokud má účet v KB. Do jiné banky se popis nepřenáší.
  tlačítko Uložit jako šablonu Po zvolení tlačítka se zobrazí obrazovka Úprava šablony příkazu umožňující hodnoty trvalého příkazu uložit do šablony pro budoucí použití.
  tlačítko Uložit k autorizaci Umožňuje po vyplnění všech náležitostí trvalého příkazu jeho umístění do seznamu TP k autorizaci, odkud je třeba příkaz odeslat do banky do 30. dne, jinak je smazán. Umístění příkazu do seznamu TP k autorizaci pravděpodobně zvolí ten uživatel, který chce nejdříve zadat více příkazů, poté je podepsat a odeslat do banky najednou, nebo ten, kdo nemá dostatečné limity pro odeslání příkazu.
  tlačítko Podpis a odeslání... Po výběru tohoto tlačítka se otevře okno Autorizace trvalého příkazu k úhradě v CZK, které umožňuje kontrolu zadaných údajů příkazu, podepsání a odeslání příkazu do banky ke zpracování.
  QR platba Tlačítko umožní načíst QR kód s platebními instrukcemi. Běžně podporované formáty jsou: pdf, spayd, png, jpg, jpeg, gif, bmp.

  MojeBanka Business