Průvodce poskytnutím hypotéky

Zadání údajů Příjmy Výdaje Parametry hypotéky Autorizace Potvrzení

Příjmení, jméno, titul František Koudelka

Právní forma Podnikatel

Adresa trvalého pobytu Na Výsluní 35, Dobruška, 543 21

Rodné číslo 870524/2134

Doklad totožnosti Občanský průkaz, číslo 10222002, platnost od 1. 1. 2001 do 1. 1. 2011,
vydal MěÚ Dobruška

Prosíme vás o kontrolu uvedených údajů. Pokud jakýkoliv údaj nesouhlasí, ukončete prosím průvodce a kontaktujte vaši pobočku 8. března 14, Liberec.

Na poskytnutí uvedeného produktu není právní nárok.